Home Producten en service Sprinklerinstallaties

Sprinklerinstallaties

Sprinklerinstallaties: betrouwbaar en betaalbaar

Sprinklerinstallaties zijn een goed middel om een beginnende brand te signaleren en automatisch te blussen of binnen de perken te houden. Een sprinklerinstallatie werkt zonder tussenkomst van mensen. Daardoor is het een snelwerkend systeem dat een brand vaak al beheerst voordat bhv’ers aan de slag kunnen of de brandweer ter plekke is. Sprinklers reageren alleen lokaal en op hoge temperaturen, dus niet op sigarettenrook of brandende kaarsen op tafel. Spontane douchebeurten door sprinklers komen dan ook zelden voor. Ja, in films misschien. BJH Installatietechniek legt sprinklerinstallaties aan volgens alle landelijke brandveiligheidsvoorschriften die hiervoor gelden.

Hoe werkt een sprinklersysteem?

Een sprinklerinstallatie is opgebouwd uit sprinklerkoppen, leidingen, alarmkleppen en een watervoorziening. De koppen worden in een regelmatig patroon onder het plafond gemonteerd. In elke kop zit een detector, een glazen bolletje, dat alleen knapt bij een vooraf ingestelde, hoge temperatuur. Dit zet het sproeisysteem in werking op de plaats waar het nodig is. Niet meteen in het hele pand dus. De achterliggende watervoorziening zorgt daarbij voor de toevoer van sproeiwater vanuit de waterleiding of uit speciale hiervoor geïnstalleerde tanks, maar slootwater is eveneens een alternatief.

Waarom kiezen voor sprinklers?

Een sprinklerinstallatie is een uiterst betrouwbare en relatief voordelige manier om brandbestrijding aan te pakken. De efficiënte en lokale werking van dit blussysteem is zijn grootste kracht, maar er zijn meer unique selling points te noemen:

  • Het ondersteunt hulpdiensten bij de uitvoering van hun taak
  • Beperking van persoonlijke en financiële gevolgschade van brand
  • Verzekeringsmaatschappijen zijn er een voorstander van en dat merkt u in de premies die u betaalt
  • Vrijheid bij het ontwerpen van bouwkundige constructies en het oplossen van logistieke puzzels. Een sprinklersysteem versoepelt namelijk andere brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit.
  • Sprinklers verminderen het ontstaan van giftige gassen door rookontwikkeling. Dit is bij brand vaak doodsoorzaak nummer één.

Advies over de aanleg van sprinklerinstallaties?

BJH Installatietechniek legt sprinklersystemen aan in opdracht van bedrijven en organisaties in de industrie, vastgoed, zorg, horeca en onderwijs. Wilt u hierover advies van een van onze specialisten, bel ons dan voor een afspraak of vul het aanvraagformulier in.

Contact opnemen Offerte aanvragen