Home Producten en service Brandblusser

Brandblusser

Brandblusser keuren? Doe het elk jaar!

Hoe regelmatig laat u uw brandblussers keuren? Verzekeringsmaatschappijen en NEN-normen 2559/671-3 eisen een jaarlijkse controle van blusmiddelen in bedrijven, instellingen of in de openbare ruimte. De overheid is op sommige punten wat coulanter en neemt vaak genoegen met een keuringstermijn van twee jaar. Waar moet u zich nu aan houden bij de keuring van uw brandblusapparatuur?

Professioneel onderhoud van alle blusmiddelen

Brandblussers slijten zelden door intensief gebruik, maar wel door bijvoorbeeld vorst of vocht. Natuurlijk hoopt u dat u ze nooit nodig heeft, maar als het wél zo is, wilt u ervan op aan kunnen dat de apparaten optimaal hun werk doen. BJH Installatietechniek adviseert organisaties dan ook om blusmiddelen te keuren volgens een vast tijdschema:

  • jaarlijkse reguliere controle: de blusser wordt grondig bekeken, alle onderdelen worden gecontroleerd en de druk wordt gemeten met gekalibreerde manometers
  • na 5 jaar uitgebreid onderhoud: de vulling en zo nodig onderdelen moeten worden vervangen; uit milieu oogpunt ontvangt u een servicewissel

Controle door vakspecialisten

Keuring en onderhoud van brandblussers is werk voor REOB-erkende professionals. BJH Installatietechniek is zo’n gecertificeerd bedrijf, werkzaam in het hele land. Bij ons werken gediplomeerde vaklieden met parate kennis van alle types en merken brandblusapparatuur.
Voordelen van jaarlijks uw brandblusser keuren

  • u weet zeker dat u aan de strengste eisen voldoet
  • uw BHV-ers grijpen nooit mis bij een calamiteit
  • u kunt alle blusmiddelen efficiënt in één keer laten onderhouden
  • daarmee werkt u uiteindelijk kostenbesparend
  • u laat zien dat u uw zorgplicht voor mens en dier serieus neemt

Onderhoudsafspraken voor alle blusapparatuur

Wilt u weten wat BJH Installatietechniek úw organisatie biedt als het gaat om vakkundig keuren van brandblussers? Bel voor een afspraak en wij leggen alle ins en outs van onze onderhoudsovereenkomsten graag aan u voor.

Leverancier van blusmiddelen

Zijn uw brandblussers aan vervanging toe of wilt u aanvullende blusmiddelen aanschaffen? Wij leveren alle soorten blusapparaten, maar ook brandslanghaspels, rookmelders en brandmeldinstallaties.

Contact opnemen Offerte aanvragen