Home Branches

Branches

Brandveiligheid in uw branche.

Brandveiligheid is een breed begrip. Elk gebouw moet voldoen aan algemeen geldende eisen op het gebied van bouwkunde, installaties en organisatorische maatregelen, kortweg BIO. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want de ene branche is de andere niet en elke branche vraagt aanvullende acties vanwege uiteenlopende belangen.

Aandacht voor de mens staat altijd centraal, maar daarnaast moet ook in meer of mindere mate rekening worden gehouden met het belang van gebouwen en materieel. Verder kent elke branche zijn eigen risicofactoren en specifieke wet- en regelgeving. BJH Installatietechniek is van dit alles zeer goed op de hoogte. Wij werken daarom met opdrachtgevers uit diverse sectoren.

BJH Vastgoed

Als verhuurder van vastgoed kunt u onmogelijk zelf continu met uw neus bovenop uw woon- of bedrijfspand zitten. Maar u wilt natuurlijk wel een zeker gevoel hebben over de brandbeveiliging van uw onroerend goed. En vooral: u wilt brandrisico’s beheersen die samenhangen met de activiteiten van uw huurder(s).

Lees meer

BJH Zorg

Brand in een zorginstelling, er zijn helaas wereldwijd tragische voorbeelden van bekend. U moet er niet aan denken dat het uw organisatie overkomt. BJH Installatietechniek ondersteunt zorginstanties bij het behalen van hun doelstellingen zoals die onder meer zijn vastgelegd in het SIGRA-convenant ‘brandveiligheid in de zorg’.

Lees meer

BJH Industrie

Brandveiligheid in de industrie is een complex geheel. Dat weet u als ondernemer waarschijnlijk maar al te goed. Want natuurlijk wilt u de risico’s op brand zoveel mogelijk beperken, maar daarnaast moet het werk vooral ongestoord door kunnen gaan. De balans vinden tussen productie en preventie, daar gaat het om.

Lees meer

BJH Horeca

Beheert u een horeca- of recreatieonderneming? Dan bent u dagelijks verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen. Veel mensen, misschien zelfs. Brandveiligheid zou dan hoog op uw agenda moeten staan. Want uw gasten willen zich safe voelen, zeker als ze de locatie niet goed kennen.

Lees meer

BJH Overige branches

Valt uw onderneming buiten de hiervoor genoemde sectoren? Ook dan kunt u voor het inventariseren en realiseren van uw brandbeveiliging in zee gaan met BJH Installatietechniek. Want goedbeschouwd begrijpen wij de brandrisicofactoren van de meest uiteenlopende bedrijven.

Lees meer