Home Productinformatie NEN 1010 / NEN 3140 inspectie laagspanningsinstallaties

Productinformatie

NEN 1010 / NEN 3140 inspectie laagspanningsinstallaties

0,00

Beschrijving

Een belangrijke oorzaak van brand is defecten in uw laagspanningsinstallatie. Overbelasting, veroudering en onjuiste aanpassingen zijn allemaal risico verhogend. Om deze reden is volgens de NEN 1010/3140 normeringen een periodieke inspectie vereist.  De inspectie interval is afhankelijk van diverse factoren en kan variëren van 1 tot 5 jaar. BJH Installatietechniek adviseert u graag over uw specifieke installaties over de inspectie interval. Verzekeraars verlangen dat u dit tijdig laat uitvoeren. Anders wordt er bij schade niet (volledig) uitgekeerd! De inspectie wordt opgeleverd middels een rapportage van bevindingen. Aan de hand hiervan kunt u eventuele tekortkomingen laten verhelpen en kunt u richting uw verzekeraar aantonen dat u aan uw polisverplichting op dit gebied heeft voldaan.

Voor het aanvragen van een offerte voor de inspectie van uw laagspanningsinstallatie zijn een aantal factoren van belang. Graag verzoeken wij u bij het aantal de oppervlakte (m2) van uw gebouw op te geven. Onze adviseurs nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om uw specifieke situatie door te spreken en een passende aanbieding uit te brengen.

De NEN1010 inspectie heeft betrekking op nieuw opgeleverde installaties. Deze moeten worden voorzien van een opleverinspectie waarin de deugdelijkheid van de installatie wordt getest.

De NEN3140 heeft betrekking op bestaande installaties. Deze dienen periodiek te worden geïnspecteerd ten einde gebreken en risico’s tijdig te ondervangen.