Home Noodverlichting Rotterdam voor elke bedrijfstak

Noodverlichting Rotterdam voor elke bedrijfstak

Bij keuring van noodverlichting komt meer kijken dan alleen oppervlakkig checken of alle groene lampjes richting de nooduitgang nog branden. BJH Installatietechniek keurt uw vervangingsverlichting volgens de strenge normen van NEN 1838 en NEN 3140, maar wij letten ook op andere aspecten van uw brandveiligheidsbeleid. Het verslag dat u hierover krijgt, is dan ook veel meer dan alleen een keuringsrapport.

Verplichte jaarlijkse keuring noodverlichting

Wist u dat in de Arbowet staat dat periodieke keuring van noodverlichting verplicht is voor uw organisatie? En dat niet of onvolledig inspecteren, en daarmee niet voldoen aan wetgeving gevolgen heeft voor wat uw verzekering uitkeert in geval van een calamiteit? In dat geval is goedkoop duurkoop. En bovendien, u wilt toch ook dat uw medewerkers of bezoekers bij brand het pand onbelemmerd en veilig kunnen verlaten?

Inspectie van installatie en situatie

Onder noodverlichting worden twee types vervangingsverlichting verstaan:

  • vluchtrouteaanduiding: de overbekende groene pictogrambordjes
  • vluchtrouteverlichting: lampen die de weg naar een nooduitgang aangeven en die pas gaan branden bij stroomuitval

Bij keuring van de verlichting is een aantal zaken belangrijk. De monteurs van BJH Installatietechniek zijn opgeleid om deze te signaleren en te rapporteren:

  1. Werkt alles goed onder de juiste omstandigheden? En als het nodig is, worden batterijen , accu’s of andere noodzakelijke onderdelen meteen vervangen.
  2. Is de verlichting goed zichtbaar? Want als een brandende lamp achter een pijpleiding hangt, heb je er nog niet veel aan. Vooral in de industrie komt dit nogal eens voor.
  3. Is er iets aan het bouwkundig ontwerp veranderd? Aan- of verbouw, nieuwe functies, andere logistiek: allemaal redenen om ook de noodverlichting kritisch onder de loep te nemen.

Aanpassingen na keuring noodverlichting

Blijkt uit het inspectierapport dat aanpassingen aan de noodverlichting noodzakelijk zijn, dan kan BJH Installatietechniek deze uitvoeren of coördineren. Daarmee houdt u de werkzaamheden in één hand en de kosten binnen de perken.

Afspraak met onze experts?

Wij keuren noodverlichting in opdracht van bedrijven en organisaties in de industrie, vastgoed, zorg, horeca en onderwijs. Wilt u hierover advies van een van onze specialisten, bel ons dan voor een afspraak of vul het aanvraagformulier in.

Contact opnemen